EXPEDUJEME IHNEĎ! doručenie do 2–3 dní – Bezpečný nákup, možnosť platby na dobierku    

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť exclusive essential export s.r.o. , so sídlom V jámě 1371/8, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 24148466, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Prahe, oddiel C, vložka 183099 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie exclusive essential export s.r.o., Sokolská 1555/19, Praha 2, 12000, adresa elektronickej pošty info@xparfemy.sk, telefón +421 220 812 503

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre prevedie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcím a správcom či prevedie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy, či poskytnutí služby v rámci VIP bonusového programu. Správca spracováva osobné údaje zákazníkov bez ich súhlasu za účelom vybavenia ich objednávok, uzatvorenia zmluvy, odoslania tovaru a prípadného riešenia reklamácií, pretože tieto osobné údaje sú pre správcui nevyhnutné najmä pre splnenie jeho zmluvných povinností. Za účelom uvedeným v predchádzajúcom odstavci správcu spracováva osobné údaje zákazníkov, predstavujúcich jeho meno, priezvisko, adresu bydliska, fakturačnú adresu a adresu doručovania, e-mailovú adresu, telefón, IP adresu a cookies. Tieto osobné údaje sú spracovávané jednak za účelom plnenia zhora uvedených zmluvných povinností, a ďalej pre ochranu svojich práv vyplývajúcich z právnchch predpisov a právom chránených záujmov správcu. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadení.

Tieto dáta tieť používame pre skvalitňovanie zákazníckeho komfortu pri nakupovaní, zlepšovanie a pridávanie nových funkcií, poskytovánie komfortného prehľadu o vašich objednávkach, prístupu k objednanému tovaru pre Vaše potreby napríklad pre jednoduchšie reklamácie. Upozornenie na dostupnosť a stráženie skladovosti tovaru a ich výhodných cien, ktoré sú viazané k vašim predchádzajúcim nákupom a vašim záujmom. Údaje používame k zlepšovaniu našich služieb, podpory našich zákazníkov, vyhodnocovanie našich obchodných aktivít, tak aby sme mohli činiť správne rozhodnutia v rámci našich podnikateľských aktivít. To všetko činíme na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovania služieb kôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom používáme pre účely zlepšovania osobné údaje v anonymizova­nej forme.

Údaje ďalej používame ku komunikácii s vami a individuálnemu prispôsobením sa vašim požiadavkám. Ďalej sa Vám snažíme pomôcť pokiaľ napríklad zabudnete dokončiť objednávku a necháte tovar v košíku, tak aby sme vám pomohli k úspešnému doručeniu vášho žiadaného tovaru, alebo zaisteniu aktuálneho stavu vašej žiadosti či reklamácie. Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu uvedeného v tomto bode.

Vaše osobné údaje spracováváme na základe oprávneného záujmu ako v prípade obchodných oznámení, ktoré nadväzujú na Váš predchádzajúci nákup, registrácii alebo žiadosť o poskytnutie služby. Týkajúcich sa obdobných produktov, ktoré ste nakúpili alebo požiadali. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktoré se vyskytuje v každom takomto emaile. Alebo môžete priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. Pokiaľ odber týchto obchodných oznámení odhlásite, váš email už pre tieto účely už nebude používaný.

Vždy máte nárok vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na kontaktoch nachádzajúcich sa na konci tohto dokumentu.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Prístup k osobným údajom zákazníkov má správca a jeho zamestnanci riadne preškolení a zoznámení s pravidlami ochrany osobných údajov. Správca spracováva osobné údaje zákazníkov, ktorí ich dobrovoľne poskytli v súvislosti s jednaním o vybavení ich objednávok, a ďalej údaje z verejme dostupných registrov. Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané len po dobu, po ktorú existuje dôvod k ich uchovávaniu a po ktorú je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Českej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje budú uchovávané minimálne po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu so správcom a ďalších 4 rokov po zániku zmluvného vzťahu, pre prípad sporov vyplývajúcich z plnenia podľa príslušnej objednávky zákazníkov, či iného právneho dôvodu. Zákazník má právo vedieť, aké osobné údaje v súvislosti s Vašou objednávkou tovaru v e-shopu sú spracovávané, vyžiadať si kópiu týchto údajov a právo na prenositeľnosť vybraných údajov. Ďalej má právo nechať nesprávne osobné údaje opraviť a v určitých prípadoch právo požiadať o výmaz osobných údajov (pokiaľ však tieto osobné údaje nie sú naďalej nevyhnutné pre zhora uvedené plnenie správcu). Osobné údaje zákazníkov sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou zaisťujúcou vhodnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením. Pre povinnosti archivácie vychádzajúcej z príslušných zákonov môžu byť tieto údaje o objednávkach uchovávané po dobu 10 rokov napríklad účtovné doklady, faktúry vystavené našej spoločnosti.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca predá osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená platným právnym predpisom. Spracovaním osobných údajov zákazníkov môže správca poveriť tretiu osobu, tzv. spracovateľa osobnýchch údajov, a to na základe príslušnej zmluvy, ktorá spracovateľa zaväzuje k rovankej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje správca. Niektoré osobné údaje môžu byť predané tiež dodávateľom zaisťujúci pre správcu služby, môžu byť predané sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy či služby, prepravným spoločnostiam na základe dodania produktov či služieb na základe zmluvy vrátane odstúpenia od zmluvy, dalším stranám vyhodnocujúcim návštevnosť a efektivitu reklamy alebo zaisťujúcim priamy marketing, právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzatvorenia akejkoľvej zmluvy. Zákazník má taktiež právo vznieť pripomienky a námietky v oblasti spracovania osobných údajov, a to jednak priamo k správcovi a jednak na Úřrd pre ochranu osobných údajov. V našom oprávnenom záujme je tiež vyodnotenie spokojnosti našich klientov tak aby sme mohli reagovať a vylepšovať naše nedostatky a mohli zákazníkom dodatočne poskytnúť maximálny servis a pomoc. K tomuto účelu používame dotazník portálu Heureka.sk a jej prevádzkovateľovi môžeme odovzdať váš email a nakúpené produkty len a jedine pre účel oslovenia a vyhodnotenia spokojnosti s vašim nákupom. Pokiaľ nesúhlasíte s odovzdaním, objednávku neodosieľajte a zvoľte alternatívnu možnosť nákupu u nás, napríklad telefonicky či osobne na predajni.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovaní, právo vznieť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste se domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju ze strany správcu splniť.

Webové stránky a použitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkách je možné rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok, dlhodobé tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo pokým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vašeho prehliadača).

Cookie je možné tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšit užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú, alebo konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, trackingové (sledovacie), které v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, remarketingové, které používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu, esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Možnosť odmietnutia súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky príjma. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmeziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcích webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

Chrome
Firefox
Internet-Explorer
Android
Iphone a Ipad

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkách http://www.youronlinechoices.com/

Náš web potrebuje k svému správnemu fungovaniu súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o nastavení tu.